Vítejte na našem webu

Vítejte na stránkách logopedické třídy!

Naše třídy:

 

2. C

Mgr. Pavlína Szkanderová

 

3. C

Mgr. Marie Sikorová

 

 

Logopedická třída

Logopedickou třídu navštěvuje menší počet žáků.

Vyučujeme se podle Školního vzdělávacího programu pro ZŠ, tak jako prvňáčci a druháčci v ostatních třídách naší školy. Navíc máme ale výuku logopedie a řečovou výchovu. Čtení se učíme metodou „ Splývavého čtení“, která je založena na hlasovém výcviku – hlásky natahujeme, zpíváme… a tím také napravujeme logopedické vady. Cvičíme jazyk a jeho postavení, mluvidla, provádíme dechová cvičení, foukáme do všeho, co je kolem nás. To vše se děje přímo ve vyučování, což je umožněno malým počtem dětí ve třídě a individuálním přístupem ke každému žáčkovi.

Tuto třídu navštěvují děti s normálním intelektem, které ještě nemají ukončený řečový vývoj a mají různé logopedické vady – např. nesprávně vyslovují sykavky – CSZ – ČŠŽ, také R + Ř a další. Po absolvování prvního, druhého, nebo třetího ročníku logopedické třídy se děti  zařadí do běžných tříd.

Cvičení před zrcadly